PDV:0,00

Ušteda:0,00

Ukupno:0,00

Vaša korpa je prazna!

Politika privatnosti

Mi vrlo poštujemo Vašu privatnost. Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti kako bi se saznali kako skupljamo, koristimo i štitimo privatne informacije koje podelite sa nama.

 

1. Lični podaci

 

Ella Bache štiti podatke o ličnosti i privatnost korisnika u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i sa najvišim stepenom pažnje. Na osnovu propisa koji se bavi ovom tematikom podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

 

2. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

 

Ella Bache prikupljaju, obrađuju i koriste Vaše lične podatke u cilju zaključenja ugovora, njegovu izmenu kao i raskid istog između Ella Bache i Vas. Dodatno, Vaše lične podatke koristimo i za obradu. odnosno izvršenje naloga, prilikom korišćenja web stranice kao i za sadržaj ponude. Kada kreirate porudžbinu, dajete informacije kao što su ime, prezime, adresa, broj telefona i slično.

 

3. Zaštita podataka i objavljivanje trećim licima

 

Informacije koje prikupljamo čuvaju se na sigurnim serverima koristeći standardne bezbednosne postupke i prakse primerene prirodi informacija u nastojanju da se informacije zaštite od neovlašćenog pristupa, uništenja, upotrebe, modifikacije ili otkrivanja. Ella Bache neće otkriti lične podatke trećim licima, osim ako ne postoji zakonska obaveza da se ti podaci proslede ili ako je za obavljanje ugovornog odnosa potreban prenos podataka. S tim u vezi, informacije koje ste pružili u gore pomenute svrhe i u meri koja je neophodna za obradu Vaše porudžbine. Količina prenesenih podataka svodi se na minimum koji je potreban.

 

5. Društvene mreže

 

Društvene mreže su integrisane u našu web lokaciju (na primer, Facebook, Instagram, Pinterest). Klikom na integrisanu grafiku, bićete preusmereni na web lokaciju odgovarajućeg provajdera, tj.tek tada će se informacije korisnika prosleđivati odgovarajućem provajderu. Informacije o postupanju sa Vašim ličnim podacima prilikom korišćenja ove web stranice nalaze se u odgovarajućim pravilima o privatnosti provajdera.

 

6. Izmene

 

Ella Bache mogu u bilo kom trenutku da promene ovu politiku privatnosti ili sadržaj web stranice, čak i bez prethodne najave. Stoga preporučujemo da ovu politiku pročitate svaki put kada posetite web stranicu kako biste u svakom trenutku znali u koje svrhe obrađujemo Vaše podatke.

 

Sve odgovore i informacije po pitanju zaštite Vaših podataka o ličnosti možete dobiti slanjem pitanja na e-mail adresu sephoralek@gmail.com